Länets konst 2018

20 december 2017

Samlingsutställningen för alla konstutövare i länet återkommer 2018 Utställningen visas denna gång på Örebro slott med invigning den 24 november 2018.

Logga Länets konst 2018

Den populära konstsalongen är liksom tidigare år öppen för alla som är
verksamma inom konst med anknytning till länet – proffs och amatörer. Årets
upplaga kommer att visas i länsmuseets utställningslokaler på Örebro slott.Länets Konst är en jurerad salong för alla konstutövare i länet, vilket innebär att en jury väljer ut verk bland de som lämnats in. Samlingsutställningen har en fyrtioårig historia här i länet och formerna har skiftat över åren, liksom kringarrangemangen. Numera består juryn av olika personer varje gång och den utgörs av tre personer som ska ha bakgrund inom konstområdet. De är inte anställda på länsmuseet utan tillfrågas bland personer som är på något sätt är aktiva inom konst, gärna med olika erfarenhetsramar och med god vana av att titta på och ta ställning till
konst. I sammansättningen eftersträvas också att båda könen ska vara
representerade och att det ska finnas en god spridning i ålder. En av
medlemmarna i juryn ska vara aktiv konstnär och minst en ska vara från ort
utanför länet. Vartannat år är kvinnor i majoritet i juryn, vartannat år män.
Vem som ingår i juryn är hemligt till invigningen – först då avslöjas vem som
valt ut verken i det aktuella årets utställning! Konstverken kan, men behöver inte, vara till salu. Alla tekniker är välkomna; måleri, skulptur, teckning, fotografi, grafik, video, textil eller installation. Det finns inget minsta antal verk som måste antas av varje konstnär, det räcker att juryn fastnar för ett av de inlämnade verken av en konstnär för att det ska få komma med i utställningen. I bedömningen får juryn inte veta vem som ligger bakom konstverken då varken kön eller namn på konstnären redovisas när jurymedlemmarna ska ta ställning. Eftersom det är nya jurymedlemmar varje år blir deras resonemang också helt olika från år till år – vad en jury ratar kan alltså nästa jury mycket väl falla för!

Datum för inlämning av verken i år är 12 – 14/11. Inlämningstiderna för dessa dagar kommer att meddelas längre fram under året. Se uppdateringar på olm.se för mer information.
Anmälningsblanketten kommer att kunna laddas ned från länsmuseets webbplats - men även hämtas i pappersform i museets reception/turistbyrån i sydvästra tornet på Örebro slott.
För mer information kontakta utställningsintendent Michael Andersson

Nyheter