Remissyttrande ang. Folkets hus i Askersund

17 oktober 2017

Yttrande angående förändring av detaljplan över
kvarteret Jägaren, Askersund.

Örebro länsmuseum har fått kännedom om en eventuell
förestående rivning av Folkets Hus i kvarteret Jägaren, Askersund. En av
museets uppgifter är att bevaka länets kulturarv för framtida bevarande och
vill av den anledningen lämna följande synpunkter i frågan.
Läs hela remissyttrandet härPDF (pdf, 356 kB)

Nyheter