Introduktionskurs i arkeologi

Ändknoppar i utställningen Klenodkammaren

På uppdrag av Allan Wetterholms stiftelse ger Örebro läns museum introduktionskurs i arkeologi med start den 13 september 2017.

Innehåll:
• Introduktion till arkeologi och svensk forntidshistoria
• Sten- och bronsålder
• Järnålder och vikingatid
• Medeltid

Delkurserna syftar till att ge kunskaper om arkeologiskt källmaterial och samhällsförhållanden under stenålder, bronsålder, järnålder och medeltid i Skandinavien.

Genomförande:
Kursen omfattar 10 tillfällen och kommer att genomföras på Örebro universitet med start onsdag vecka 37 och avslut vecka 50. Kursansvarig är Hans Bolin.

Orienteringskursen är kostnadsfri och ges av Örebro läns Museum på uppdrag av Allan Wetterholms stiftelse.
För mer information och anmälan: www.oru.se/u-arkeologi2017länk till annan webbplats
Sista dag för anmälan är den 30 juni 2017, först till kvarn gäller.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN
Camilla Ulvmyr
Örebro universitet Uppdrag AB E-post camilla.ulvmyr@oru.se

Nyheter