remissyttrande ang. Svartå masugnspipa

Läs Länsmuseet yttrande på remissen om rivningslov av Svartå masugnspipa (Svartå 1:70). Landets sista träkolseldade masugn i bruk ända till 1966.

Serviceförvaltingen på Degerfors kommun har inkommit med en ansökan till  bygg- och miljönämnden om rivningslov av Svartå masugnspipa, vilken Örebro länsmuseum mottagit på remiss. Här kan du läsa hela remissvaret.PDF (pdf, 80.4 kB)

Nyheter