Radioinslag om byggnader i Karslkoga

Karlskoga stadshus exteriör.

Byggnadsanikvarie Ing-Marie Nilsson Tarkanen som berättar om inventeringen av byggnader i Karlskoga.

Hur ser man vilka byggnader i Karlskoga som har ett kulturhistoriskt värde? Vilka kvalitéer finns i Karlskogas byggda kulturmiljöer? Vad är lilla Q? Lyssna och lär av reportaget där länsmuseets byggnadsantikvarie Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen intervjuas om kulturmiljöinventeringen i Karlskoga. Ett samarbete med Örebro läns museum och Karlskoga kommun medfinansierat av Länsstyrelsen Örebro län.


Lyssna på inslaget i P4 Örebro här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyheter