Nyheter

Örebro läns museum på Höstmötet 2016

2016-11-11

Länsmuseichef Birgitta Johansen deltog på Riksantikvarieämbetets höstmöte

Årets tema var "Kulturarvet - från betraktande till engegemang". I en av programpunkterna ledde museichef Birgitta Johansen ett samtal med med Britta Roos, kulturarvsstrateg vid Länsstyrelsen Skåne och journalisten och opinionsbildaren Adam Cwejman om hur kulturarvsarbetet kan bidra till inkluderande samhälle. Grundläggande är att alla upplever samma möjligheter att använda mångfalden av kulturarv för att skapa mening, sammanhang och tillhörighet. Vad händer när kulturarvsarbetet fokuserar på identitet och gränser mellan grupper? Hur kan det offentliga kulturarvsarbetet skapa förutsättningar för alla att utforska och diskutera det som förenar människor? Se klippet här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Extra information

Läs allt om Riksantikvarieämbetets höstmöte här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!