Nyheter

I telefonen finns hela människan

2016-10-31

Örebro läns museum är med i projektet I telefonen finns hela människan. Förra veckan arbetade Henrik Teleman och Zainab Witwit med att samla in bilder och intervjua flyktingar på förläggningen i Nyhyttan utanför Nora.  Projektet I telefonen finns hela människan äger rum i åtta län i hela Sverige. Så småningom ska det bli en utställning som kommer att visas på Örerbro läns museum våren 2018.

Extra information

Kontakt projektet på Örebro läns museum: Maria Uddén