Nyheter

Wenströmplakett till far och son

2015 års Wenströmplakett ges till Holger och Dennis Örtenmalm.

Motiveringen lyder:

”För arbetet med att renovera, driftsätta och nyttja ramsågen i Mullhyttan för uppsågning av stockar till plank av olika dimensioner och iordningställande av byggnaden som sågen finns i, samt inköp och upprustning av ett äldre begagnat dieselkraftverk för att säkerställa driften till rimlig kostnad.”

Ramsågen finns på en fastighet som ägs av Mullhyttans Bygdeförening sedan mitten av 1990-talet. Sågen togs i bruk på 1870-talet och lades ner i mitten av 1970-talet. Ramsågen och byggnaden har alltså stått oanvänd och utan tillsyn i ca 35 år då renoveringen påbörjades 2010. Sågen startas numera upp i samband med att Bygdeföreningen har något evenemang som t.ex. Mullhyttemarken och ramsågens dag, samt när Bygdeföreningen behöver virke till upprustning av byggnader som föreningen äger.

Det är roligt att få dela ut priset till eldsjälar som engagerar sig i bygdens historia. Genom deras arbete får människor idag möjlighet att se hur en ramsåg fungerar, säger Birgitta Johansen, museichef.


Om priset

Styrelsen för Örebro läns museum delar ut plaketten varje år till någon i länet som främjat gammal eller ny teknik och industriell utveckling.