Nyheter

Ny utställning på gång

Kom och upplev museets föremålssamlingar! Vårens största satsning blir en ny basutställning som utgår från våra samlingar av föremål, konst och fotografier.

I utställningen med arbetsnamnet "Samling! Samtal" vill vi lyfta fram aktuella händelser och frågor i vår omvärld och med hjälp av våra samlingar se tillbaka på liknande skeden i hisorien.

Här visar vi föremål ur museets samlingar som är häpnadsväckande, vackra, stora, små, fula och alldeles unika. Gemensamt är att de bär berättelser genom århundraden fram till oss. Och att de samtidigt säger något viktigt om vår egen tid. Vi tittar exempelvis på kvinnans roll i samhället. Hur har den förändrats genom tiden? 
Föremålen kan också berätta något om det innerst mänskliga och om våra passioner. Vad styr våra val? Vad driver oss? Även de äldsta föremålen från vår forntid kan tala till oss om vår egen tid.

Vi vill att utställningen ska ge grund till samtal och eftertanke.
Utsällningen kommer att byggas i oktogonen och öppnar i början av sommaren.