Nyheter

Länets konst till Länsmuseet

3 juni 2013
Samlingsutställningen för alla konstutövare i länet är tillbaka och kommer 2014 att visas med början i februari på Örebro länsmuseum. Den populära konstsalongen är liksom tidigare år öppen för alla konstutövare med anknytning till länet.
Den jurerade salongen har en fyrtioårig historia här i länet. Formerna har skiftat för denna populära länssalong, liksom kringarrangemangen. Juryn sätts samman av en referensgrupp där representanter från Örebro läns museum, Länskonstkonsulenten och regionala konstaktörer ingår. Juryn består av tre personer som ska ha bakgrund inom konstområdet. De ska gärna ha olika erfarenhetsramar och ha god vana av att titta på och ta ställning till konst. I sammansättningen eftersträvas också att båda könen ska vara representerade och att det ska finnas en god spridning i ålder. En av medlemmarna i juryn ska vara aktiv konstnär och minst en ska vara från ort utanför länet. Vartannat år är kvinnor i majoritet i juryn, vartannat år män. Konstverken kan, men behöver inte, vara till salu. Alla tekniker är välkomna; måleri, skulptur, teckning, fotografi, grafik, video, textil eller installation. Det finns inget minsta antal verk som måste antas av varje konstnär — det räcker alltså att juryn fastnar för ett av de inlämnade verken av en konstnär för att det ska få komma med i utställningen. Mer regler för och detaljer kring hur inlämningen går till meddelas under januari månad 2014.Anmälningsblanketten kommer att kunna laddas ned som pdf-dokument från länsmuseet hemsida, www.olm.selänk till annan webbplats, men även hämtas i museets reception på Engelbrektsgatan 3 och på de större biblioteken i länet. Datum för inlämning av verken kommer att meddelas så snart en mer detaljerad planering ligger klar.

Extra information

För mer information om Länets konst; Michael Andersson, utställningsintendent,
019-602 87 12, michael.andersson@olm.se