Nyheter

(O)mänskligt är en succé!

16 mars 2012
Länets skolungdomar strömmar till museet och hittills har över 400 elever från årskurs nio och gymnasiet deltagit i den workshop som hör till utställningen.
Målet, att ta emot femtio klasser i utställningen, har vi nu uppnått med råge. Fortfarande finns chans för fler lärare att boka, utställningen visas till 20 maj.

Utställningen (O)mänskligt berättar om en tid då rasbiologiska idéer växte sig starka i Sverige. En tid då människor sorterades bort och utsattes för övergrepp. Vad var det för samhälle, vetenskap och politik som gjorde det möjligt? Med (O)mänskligt vill vi visa hur viktigt det är att lära av historien och att respektera de mänskliga rättigheterna. Hur sorterar vi människor idag?
 
Workshopen är utvecklad av Forum för levande historia och vann pris som bästa pedagogiska projekt bland Sveriges museer år 2010. Metoden som används i workshopen bygger på ett elevaktivt arbetssätt som tar fasta på många olika lärstilar. Eleverna arbetar i grupper och ger sig ut i utställningen med resväskor som är fyllda med frågor, föremål och uppdrag. Varje resväska har ett tema (mäta & sortera, arv & miljö, steriliseringar, Nazityskland, samlaren, normer) som belyser en viss del av utställningen.

Med historiska fakta som utgångspunkt får eleverna arbeta med frågor kring sortering och normskapande för att visa på vikten av att främja alla människors lika värde. Genom att använda historien som utgångspunkt kan konsekvenserna av våra handlingar idag bli tydligare.

Till utställningen är även föreläsningar, öppna visningar och en fortbildningsdag för lärare knuten.

Utställningen är producerad av:

Extra information

För att boka en workshop ska du kontakta:
Johanna Björck
Museipedagog
e-post Öppnas i nytt fönster.