Nyheter

Att störa homogenitet

13 januari 2012
loga
Torsdagen den15 mars i Sundsvall arrangerar Örebro läns museum tillsammans med Länsstyrelserna och Riksförbundet Sveriges museer en konferens om kulturarv och homogenitet.
Konferensen ingår som en del i projektet Norm, Nation och Kultur, ett förnyelse- och utvecklingsprojekt med det övergripande syftet att verka för ett inkluderande kulturarv och att stärka kulturarvets demokratiska potential. 

Rasism, islamofobi, antisemitism, antiziganism och homofobi får livskraft av föreställningar om ett homogent folk. Idéer om ett förflutet där ett idealiserat svenskt folk tänkt, känt och varit lika. Hur kan vi med historiskt perspektiv arbeta för att störa föreställningar om historisk och samtida homogenitet?
Hur ser den dominerande bilden av Sveriges historia ut idag, vilka perspektiv och berättelser har fått stå utanför den gängse nationella historieskrivningen? Hur skapar vi inkluderande arbetssätt med utgångspunkt i kulturarv och kulturmiljöer?

Under dagen talar: Fredrik Svanberg, Historiska museet, Ulrika Westerlund, RFSL, Alexander Bengtsson, Stiftelsen Expo, Margareta Persson, projektet HAIKU, Nordiska Museet, Johan Loock, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Qaisar Mahmood, Riksantikvarieämbetet, Jonas Walker, Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Mikael Eivergård Örebro läns museum, alla med perspektiv på ämnet Kulturarv och homogenitet. Louise Andersson, Riksutställningar, föreläser om normkritiska perspektiv som utgångspunkt för förnyelsearbete.

Konferensen genomförs av Örebro läns museum, Riksförbundet Sveriges museer och Länsstyrelserna.

Kom lyssna, berätta och diskutera!

Kontaktperson:
Anna Furumark, tel 070-602 84 10
anna.furumark@olm.se

Extra information

Inbjudan till konferensen.
Ladda ner som pdf Pdf, 197.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 197.1 kB)