Nyheter

Allas lika värde

4 januari 2012
I vår arbetar Örebro läns museum med ett särskilt tema. Genom att visa flera utställningar som handlar om människovärde, rättigheter och demokrati tar museet ställning för allas lika värde.
Museet visar tre utställningar med det gemensamma temat: Allas lika värde. Utställningen Våra rättigheter visar bilder av fotografen Elisabeth Ohlson Wallin som illustrerar kränkningar av människors rättigheter. Utställningen Jerusalem med bilder av samma fotograf handlar om de tre världsreligionernas inställning till homosexualitet. Och utställningen
(O)mänskligt som visas under hela våren har underrubriken "en utställning om skelettsamlare, rasbiologer och normer". Det är en stor utställning som är producerad av Forum för levande historia, Etnografiska museet och Riksutställningar.

Till utställningarna kopplas en mängd föreläsningar, program och visningar samt en omfattande verksamhet med skolvisningar.

Läs mer under respektive utställning på hemsidan.

Extra information

Utställningsperioder:
Våra rättigheter
21/1 - 18/3

(O)mänskligt
28/1 - 20/5

Jerusalem
10/3 - 6/5