Nyheter
Omslag till boken Gods- och säteribildning i Närke under stormaktstiden

Ny bok i butiken

13 oktober 2011
Nu finns boken Gods- och säteribildning i Närke under stormaktstiden av Sören Klingnéus ute i museibutiken.
Den svenska landsbygden har genomgått stora förändringar under årens lopp. Så har till exempel byar bildats och sprängts, torp har upptagits på utmarker och utdikningar har skapat nya åkerarealer.
I den här boken granskas en särskild aspekt av landsbygdsutvecklingen — tillkomsten av gods och säterier.

Boken utgör nummer fyra i serien"Vetenskapliga skrifter utgivna av Örebro läns museum."

Extra information

Boken finns att köpa i museibutiken för 195 kr.