Nyheter

Projektmedel till museet

13 januari 2011
Konstverk av Karl Axel Pehrson
Länsmuseet har fått 40 000 dollar från "The Barbra Osher Foundation" för att genomföra steg två i konstprojektet KAP, Karl Axel Pehrsson.

Från Riksantikvarieämbetet har 150 000 kronor beviljats i forsknings- och utvecklings-anslag till Norm, Nation och Kultur.

Riksantikvarieämbetet har nu beslutat om fördelning av 2011 års forsknings- och utvecklingsmedel. Totalt fördelas 12 850 000  kronor till 34 projekt och uppdrag.  
Kulturarv och mångfald: Landets länsstyrelser får 930 000 kr till det gemensamma fortsättningsprojektet Kalejdoskop - sätt att se på kulturarv som är ett samarbetsprojekt och satsning för att förbättra integrationen av mångfaldsperspektiv i kulturmiljöarbetet. Projektet samordnas av Länsstyrelsen i Västernorrland. Denna satsning kring kulturarv och mångfald förstärks med ytterligare ett samverkansprojekt vid länsmuseerna med Örebro läns museums projekt Norm, nation och kultur som får stöd för forskningsanknytning. Dessutom får Bohusläns museum 200 000 kr som medfinansiering till projektet Den skandinaviska resandekartan.