Nyheter

Tingen talar


-historia som samlats


2010 års "Från bergslag och bondebygd" ute nu

Omslag til boken Tingen talar -historia som samlats
15 december 2010
Årets upplaga av Örebro läns hembygdsförbunds och Örebro läns museums årsbok Från bergslag och bondebygd presenterar 61 artiklar som samlats från länets hembygdsföreningar och museer.
Historia kan förmedlas på många olika sätt och här har vi valt att låta föremålen i föreningarnas samlingar vara utgångspunkten, att låta ”tingen tala”. Länets hembygdsföreningar och museers samlade föremål har alla en historia att berätta om både sin samtid och människorna som använt dem. Tidsspannet på just de föremål som kommer till tals i denna bok får tanken att svindla… Det yngsta ”föremålet”, en simbassäng, användes fram till 1950-talet. Det äldsta av dem är 530 miljoner år gammalt, då levde den trilobit som nu i förstenad form är ett museiföremål. En etruskisk skatt, silver från vikingatiden och en mängd olika vardags- och bruksföremål från olika tidsperioder och platser får här komma till tals och berätta just sin historia om olika sammanhang och människoöden.
 

Mer information

Boken finns i Örebro läns museums butik och kostar 195 kr.