Nyheter

Husen berättar

9 november 2010
Vasaskolans fasad med sex fönster
Under hösten genomför vi ett projekt — Husen berättar, där skolelever får lära sig att tolka historien utifrån den byggda miljön.
Vi samarbetar med Gumaeliusskolan och en klass med elever i årskurs 8. Eleverna får bland annat lära sig om arkitekturhistoria, om hur staden sett ut, levnadsförhållanden och olika nymodigheter som förändrat vår vardag och vårt sätt att använda våra hus.

Vasaskolan, som ska rivas, är en del av projektet. Här får eleverna dokumentera byggnaderna.

I sin ordinarie undervisning genomför eleverna ett projekt på temat Huset där de får välja en byggnad att forska om samt bygga en modell av.
 
Elevernas arbeten kommer att ställas ut på Örebro läns museum under perioden 13 november 2010 — 30 januari 2011.

Information om projektet

Vill du veta mer om projektet, kontakta
Byggnadsantikvarie
Charlott Torgén
Telefon: 019-602 87 76,
070 - 670 23 06
E-post