Nyheter

Demokratiprojekt för skolan på länsmuseet!

23 augusti 2010
I augusti drar en ny typ av skolvisningar igång på länsmuseet. Det är alla länets elever i högstadiet och gymnasiet som bjuds in till ett särskilt program kring demokrati och maktfrågor.
Utställningen som projektet utgår från är "Folkets väl — folkets val? Bernadotte och Örebro 1810", som handlar om tronföljarvalet för 200 år sedan och vad det betydde för de vanliga människorna.
Projektet heter "Vad har man för val?" och syftar till att skolelever ska få tillfälle att diskutera kring och lära sig mer om maktfrågor, medborgarrätt och demokrati, allt med riksdagen i Örebro för 200 år sedan som bakgrund. Med hjälp av utvecklingspengar från Statens kulturråd har museet anställt en extra museipedagog, Susanna Pousette-Blomé som tidigare bland annat arbetat på Eskilstuna stadsmuseum och Skansen. Hon kommer att hålla i visningarna som kommer att innehålla ett rikt mått av samtal, dialog och värderingsövningar.

Projektet vänder sig alltså till unga människor i 13-18-årsåldern. I den åldern är man snart gammal nog att själv få gå och rösta och museet vill på detta sätt bidra till att ungdomar förstår det demokratiska systemet och dess bakgrund. Med projektet vill museet också att de deltagande eleverna ska få perspektiv på den enskilda människans möjlighet att påverka samhället och sin egen tillvaro. I förlängningen hoppas och tror vi att det leder till att ungdomar i framtiden tar vara på sin demokratiska rättighet och röstar.

Mer information

Johanna Björck, projektledare
019 — 602 87 11
e-post

Susanna Pousette-Blomé, museipedagog
019 — 602 87 23
e-post