Nyheter

Thorsten Axelson-stipendiat utsedd för 2009

9 juni 2009
Mitra Hajigholi och Torsten Axelson
Stiftelsen Örebro Läns Tekniska Museum har i år utsett Mitra Hajigholi till årets vinnare.
Styrelsens motivering

Mitra Hajigholi som är född i Iran men uppvuxen i Örebro studerar fjärde året på civilingenjörsprogrammet Rymdteknik, vid universitetet i Luleå. Mitra har fått möjlighet att göra sitt examensarbete vid NASA: s institut för astrobiologi i Ames i Kalifornien. Examensarbetet som kräver ca 20 veckor kommer att omfatta studier och forskning kring frågor om hur liv uppkommit på jorden och om liv har uppkommit på andra platser i
universum.
Styrelsen har med intresse tagit del av ansökan och projektplanen. Mitra Hajigholi äger med råge den kompetens och de kvalifikationer som krävs för att få stipendiet.

Mer information

Stipendiet består av 10 000 kronor och delas ut varje år av Stiftelsen Örebro läns tekniska museum.