Länsmuseet överklagar beslut om sanering

11 oktober 2019

Länsstyrelsen i Örebro län har lämnat tillstånd till Naturvårdsverket att göra ingrepp vid Järle kvarn vilken utgör del av en fornlämning. Marken innehåller kvicksilver och behöver saneras.

När ingreppet sker har länsstyrelsen beslutat om att en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning ska genomföras. Syftet är att dokumentera kulturlager och lämningar invid kvarnen. Örebro läns museum har nu överklagat beslutet. Man motsätter sig inte saneringen och den arkeologiska undersökningen men tycker att beslutet bör förtydligas och kompletteras.

Läs museets överklagande här.PDF (pdf, 1.2 MB)
NA artikel ( 2019-09-30)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

artiklar