WATER, LANDSCAPE AND CITIZENSHIP IN THE FACE OF GLOBAL CHANGE

9 september 2019

Den 14-15 mars 2019 höll Europarådet sin 22:andra workshop om genomförande av den europeiska landskapskonventionen. Temat denna gång var ”Water, landscape and citizenship in the face of global change”.

Mötet, som hölls i Sevilla, Spanien hade ett digert program med fler än 50 presentationer. Inbjudna från Sverige för att tala om förhållanden i Sverige var Leif Gren och Anders Hedlund från Riksantikvarieämbetet, men även Birgitta Johansen från Örebro läns museum. Länsmuseets chef gav en bild av de lokala och regionala utmaningarna med avstamp i Noraskogs bergslag och Järle. Läs om vad som sas på mötet på Europarådets hemsidalänk till annan webbplats.

Nyheter