seminarium - ett ekosystem för alla

2 december 2017

Den 2 december 2017 anordnades ett seminarium på museet om hur villkoren kan förändras för de människor som bor och verkar vid dammarna om de rivs.

Människors påverkan har skapat förutsättningar för vissa djur och växter men har gjort det tufft för andra. Och värre lär det bli. Just nu talar vi om vad som händer när de gamla fördämningarna rivs och dammarna töms på vatten. 

Hur blir det för de människor som valt att bo och driva verksamhet vid de vackra sjöarna? Vilka rättigheter har de? Och hur skyddar vi naturens rättigheter? Hur kan vi skapa ett gemensamt ekosystem, på andra sidan om uppdelningen mellan kultur och natur?

Välkomna till ett spännande samtal om samexistens, rättigheter och respekt!
Medverkar gör Henrik Hallgren, lärare i ekopsykologi Gustav Stenseke, doktorand, rättighetsfrågor Karlstads universitet, Per Angelstam, professor vid Skogsmästarskolan, SLU, Catharina Karlsson, forskare och utvecklingsstrateg i Bergslagen, Moa Rudebert, driver Svalbo Café och keramik vid Järle Kvarn. Moderator: Birgitta Elfström.

Örebro läns museum, lördag 2 december 2017 13.00 – 16.00

artiklar