Detalj av en byggnadsritning

arkiv och bibliotek

I museets arkiv finns handlingar från föreningar, företag och privatpersoner.

Här finns tillexempel kartor från länet, trycksaker som priskuranter och affischer, folkminnesuppteckningar, grafik, fotografier och medeltida dokument. Här finns också ett topografiskt arkiv rörande kulturminnesvård och arkeologi från hela Örebro län.

Du är välkommen att besöka arkivet. Vi har studieplatser i biblioteket och i vår forskarsal. Vår arkivarie hjälper dig att plocka fram material.

Obs! Du måste boka tid för att besöka oss.

Kontakt arkiv

Maria Nan, maria.nan@olm.se

Bild från forskningsbiblioteket

Museets forskningsbibliotek innehåller litteratur inom kulturhistoriska ämnen med inriktning på Örebro län. Hos oss kan du till exempel hitta privatpublicerad lokalhistorisk litteratur, sådan som annars kan vara svår att få tag på.

Böckerna kan inte lånas hem, men kan läsas på plats.

Vi tar gärna emot gamla eller nyskrivna böcker och uppsatser som behandlar historia och kultur i Örebro län.

Biblioteket finns på Kaserngården 6 i Grenadjärstaden i Örebro och är tillgängligt för forskare och allmänhet. Skicka e-post för att boka ditt besök.

Obs! Du måste boka tid för att besöka oss.

Kontakt bibliotek
Marie Jansson, marie.jansson@olm.se
Tel: 070-2592800