Byggnadskultur

Vad utmärker byggnadshistorien och byggnadskulturen i vårt län? Här har vi samlat ett par exempel Det månghundraåriga bergsbruket har påverkat byggnadsskicket i våra bergslag. Vi har fyra stycken; Nora, Linde, Lekeberg och Lerbäck. I Dylta norr om Örebro utvanns svavel till krut. En biprodukt var det röda pigment som finns i rödfärg som förr var vanlig i våra trakter, som inte är ”Falurött” utan Dyltarött.

BERGSMANSGÅRDAR