Föremål

Samlarbilder av filmstjärnor

Örebro läns museum har föremål från olika epoker -  möbler, kläder, husgeråd, leksaker, verktyg, mynt och mycket, mycket mer. Museet har samlat på föremål i nästan 150 år. Samlingarna har flyttats flera gånger och de har också växt genom åren. Idag har vi ca 250 000 föremål, lite beroende på hur man räknar. Det gör vår museisamling till en av de största regionala samlingarna i landet.

Sättet att samla och att välja vad som ska tas in har förändrats mycket under årens gång. Museet har samlat och samlar fortfarande för att föremålen bär viktiga berättelser om vår historia. De är minnen över företeelser och människor, sammanhang och händelser.
Vi använder ofta våra egna samlingar i utställningar och de finns också på våra museer ute i länet. Men de allra flesta hittar du i vårt magasin Kaserngården 6 i Grenadjärstaden i Örebro.
 
På Kaserngården 6 förvaras även fyndmaterial från arkeologiska utgrävningar i länet.                          

Här hittar du också samlingar från:

  • Karolinska läroverket, mynt och arkeologiska föremål 
  • Landstingsmuseet
  • Lantbrukstekniska museet
  • Livregementets Grenadjärers museum
  • Tekniska museet i Örebro
  • Örebro läns slöjdförening


Digitalt Museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du söka bland våra samlingar. Där finns i nuläget ca: 120 000 poster bestående av foton, föremål och konst.

Kontakt föremålssamlingarna

Lena Brättorp, föremålsintendent
lena.brattorp@olm.se, 070-602 87 90

 

Konst

Skulpturer föreställande kvinnor på rad, i gjuten brons. Konstnär R. Brixell.

Örebro läns museum äger en omfattande konstsamling. Samlingen uppgår till ca 7000 verk.

Ända sedan början har museets konstsamling vuxit genom inköp och donationer. Bland de mest betydande förvärven kan nämnas några stora donationer; av skulptören Ulla Viottilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och av målaren och skalbaggssamlaren Karl Axel Pehrson - guldbaggens skapare. Den senaste gjordes hösten 2018, Jan Håfström som visas i utställningen Barnet i tornet öppnas i nytt fönsterpå Örebro slott.

Bland övriga kända nationella konstnärsnamn kan nämnas Sigrid Hjertén, Evert Lundquist och Barbro Bäckström. Med regional anknytning kan nämnas Axel Borg, Wilhelmina Lagerholm, Stellan Mörner och Linn Fernström.

I vår konstsamling ingår även en stor donation av konstnären Frans Timéns konstverk. Frans Timén föddes år 1883 i Göteborg. 1936 flyttade han till Örebro. Han var fram till sin död år 1968 verksam som ansedd konstnär i Örebro och ses som en av de viktigare tidigmodernistiska konstnärerna i länet. Hans motiv har oftast naturanknytning och uppvisar en tidlös lätthet och formsäkerhet. Hans bilder är klassiska exempel på rytmik, komposition och harmoniskt färgspråk. På digitalt museum finns en utställning med verk av konstnären Frans Timén.länk till annan webbplats

Kontakt konstsamlingen


Michael Andersson, utställningsintendent
michael.andersson@olm.se
019-602 87 12


Karl Axel Pehrson stiftelse

Fantasifågel av konstnären K.A. Pehrsson

Är du intresserad av att veta mer om Karl Axel Pehrson och se fler bilder på hans konst så kan du klicka dig vidare till Karl Axel Pehrsonstiftelsens hemsida här.länk till annan webbplats

Verk av riksintresse har varit viktiga att komplettera samlingen med då de har en central betydelse konsthistoriskt och pedagogiskt.

I praktiken har detta inneburit att de flesta verk som köpts in till konstsamlingen utgjorts av verk av samtida länskonstnärer eller konstnärer med anknytning till länet.

På länsmuseet finns en stor samling av Karl Axel Pehrsons konstverk. Samlingen består av måleri, grafik, teckningar, skulpturer och spel.

Är du intresserad av att veta mer om Karl Axel Pehrson och se fler bilder på hans konst så kan du klicka dig vidare till Karl Axel Pehrsonstiftelsens hemsida här.länk till annan webbplats

 

Gåvor

Vill du skänka ett föremål gör så här:  Kontakta först föremålsansvarig och berätta vad du vill skänka. Skriv ner allt du vet om föremålet, vem som har ägt det, var och när det är tillverkat eller om det finns någon speciell episod att berätta. Om museet accepterar din gåva får du ett kvitto på att det är mottaget.

Det kan hända att vi av olika skäl måste tacka nej till din gåva. Erbjudanden om gåvor bedöms från fall till fall. Museet har ett insamlingsråd som träffas regelbundet och som bedömer vad som ska komma in till samlingarna. De arbetar utifrån en insamlingspolicy.
De kriterier som påverkar är om föremålet

  • Har anknytning till Örebro län
  • Är i ett skick så att det kan förvaras och bevaras för framtiden
  • Kompletterar befintliga samlingar
  • Har en känd historia, proveniens

Vill du skänka ett föremål, eller har en fråga? Kontakta:
Lena Brättorp, föremålsintendent
lena.brattorp@olm.se, 070-602 87 90