Bergslagens historiedagar  22-25 september

Nu sätter vi fokus på Bergslagens historia!

Örebro läns museum gör nu ett upprop till föreningar, kulturarbetare och andra aktörer i Nora, Lindesberg, Kopparberg och Hällefors som vill vara med och lyfta fram Bergslagens spännande förflutna.

Projekt Hyttbyggartid

Länsmuseet har sedan ett par år arbetat med projektet Hyttbyggartid som bottnar i nyfikenhet på och lust söka djupare kunskap om järnet, de tidiga hyttbyggarna men även hur det kan ha betydelse för dagens bergslagsidentitet.

Vi har börjat med forskning kring medeltida hyttetablering i Nora Bergslag och fortsatt med utställningen Boom i bergslagen på Örebro slott som invigdes förra sommaren

Temat har även synliggjorts genom mindre vepautställningar på olika platser utomhus, sammanlänkade genom en digital guide.

Bergslagens historiedagar

I år, 2022, fortsätter vi genom att ta initiativ till Bergslagens historiedagar i slutet av september. Vi hoppas dela berättarglädjen och nyfikenheten med andra som vill medverka med sina berättelser, platser och kunskap. Varje arrangör bestämmer själv vad man vill erbjuda. Det kan till exempel vara öppet hus på hembygdsgården, guidning av en spännande plats, visning av en kolmila, barnaktiviteter, föreläsningar eller nåt annat som kopplar till järnets tid, bergsmännen, hyttbyggarna eller annat som hör bergslagens förflutna till. Målgruppen är en bred allmänhet.

Hur går det till?

Rent praktiskt tänker vi att aktiviteterna förläggs med tonvikt på lördag och söndag 24-25 september, men det går också bra med eftermiddag-kväll torsdag och fredag den 22-23 samt aktiviteter riktade mot skolklasser och daglediga övriga tider.

Samma dagar arrangerar länsmuseet en vetenskaplig konferens i Nora där etablerade forskare inom området medverkar. Konferensen finansieras av Allan Wetterholms stiftelse för arkeologisk forskning och utbildning vid Örebro universitet.

Länsmuseet samordnar och marknadsför programmet, arrangörerna planerar, bekostar och genomför själva sina programpunkter. Det kostar inget att delta och ev entréintäkter i samband med aktiviteter tillfaller arrangörerna själva.

Kontakt

Vill du eller din förening medverka? Har du frågor eller tips?
Kontakta Maria Uddén, Örebro läns museum, maria.udden@olm.se
Tel 019-602 87 10.