Bild på fotograf Sam Lindskog.

Beställa foto

Välkomna att beställa bilder från våra fotosamlingar.
Priserna varierar beroende på typ av bild, bildstorlek och vad bilden används till.
Vi hjälper gärna till med att söka de bildmotiv som du är intresserad av.

För att kunna ta hand om fotobeställningen på bästa sätt behöver vi följande uppgifter:

 • Vad är det för typ av bild som önskas
 • Vad skall bilden användas till
 • Beställarens kontaktuppgifter: namn, adress, e-post, telefonnummer
 • Faktureringsadress (om den inte är samma som ovan)

Vid publicering skall anges fotografens namn Örebro läns museum, samt fotografens namn.

fotografer i samlingarna

(R =digitalt registrerad)
Andersson, Anders, 1900-tal. R. Andersson, Anton. 1910-1920-tal
Antonsson, Carl Gottfrid, 1800-1900-tal. R.
Barr, Axel. 1800-1900 tal.
Bergmans fotostudio, 1950-1970-tal.
Bogland, Anders. 1950-1990-tal. R.
Knut Borg, 1920-1970-tal. R.
Bäckman, Johannes Natanael. ca 1910-tal.
Dahlander, Magnus. 1800-1900-tal. R.
Eliasson, Axel. Vykortsförlag. Vykort med olika motiv, 1900-tal.
Forslund, Albert. 1800-1900-tal.
AB Flygtrafiks fotosamling. Flygfotografier från länet. 1920-1980-tal. R
Götlin, Curt. 1900-tal. R.
Hakelier, Bernhard. 1800-tal. R.
Hallberg, G.F. 1800 -1900-tal.
Hannerberg, David, 1900-tal. R.
Hedberg, Hugo. 1880-1890-tal.
Hedström, Anna. början av 1900-talet. R.
Hård, Axel. 1920-1930-tal. R.
Klingberg, Gösta. 1940-1990 talet. R.
Larsson-Hoffman, Sture. 1800-1900-tal. R.
Larsson, Jenny. 1900-tal. R.
Lindskog, Sam. 1890-1950-tal. R.
Lundh, Arne. 1900-1930- tal. R.
Nilsson, Gustav E. , med bl.a. vykort, 1900-tal. R.
Olsson, Erik-Theon. 1910-1940-tal. R.
Pettersson, Ester. 1910-1920-tal. R
von Rosen, Erik, ca 1930-1950-talet. R.
Saxons Närkesarkiv, 1800-1900-tal. R
AB Svensk Fotokonst, 1950-60- tal. R
Sjögren, Bernt. 1900-tal.
Thermaenius, Alfred, 1900-1930 talet. R.
Tjänstebilder, tagna av museets fotograf och museipersonal. R.
Waldén, Bertil. 1930-tal-1960. R.
Welin, Frida. början av 1900-talet.
Wikström, Alfred. 1800-tal. R.
Fritz Wigren. 1930-1940-tal.
Zetterkvist, Gustav Adolf, 1900-tal.
Örebro Kuriren, 1900-tal.

Fotograf/samling

 • Autochromer
 • Bertil Waldén
 • Curt Götlin
 • Daguerreotyper
 • Ester Pettersson
 • Knut Borg
 • Sam Lindskog