Arbetarmuseet Gråbo i karlskoga

I tre lägenheter visas hur familjer bodde på Gråbo vid tre olika tidsperioder.I de pedagogiska programmen gör vi jämförelser mellan de olika tidsperioderna och diskuterar hur det praktiska livet förändrades över tid.

Exteriörbild av huset Gråbo i Karlskoga.

Arbetarmuseet Gråbo

Gråbo åk 3
I programmet får tredjeklassare se hur man bodde på 1800–1900-talen om man var arbetare på Bofors. På Gråbo finns tre lägenheter från åren 1885, 1918 och 1942. Från 1885 går vi framåt i tiden och jämför hemmen. Var fick man plats att sova? När fick man elektricitet och vatten? Hur lagade man maten? Hur var livet i krigets skugga? Klassen får lära sig mer om Karlskogas historia genom de människor som levde på Gråbo. Eleverna får klä sig i tidstypiska kläder och prova på några redskap och tekniker från förr.

Centralt innehåll historia åk 1–3 (lgr11):
Hemortens historia: Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Interiör från Gråbo

Lägenhet år 1918

Gråbo åk 8
Det här programmet fokuserar bl.a. på ämnet slöjd ur ett återbruksperspektiv. Vi diskuterar hur hantverket och slöjden har använts i hemmet under de olika tiderna 1885, 1918 och 1942. Vi gör jämförelser mellan olika förutsättningar som finns vid olika tider. Hur präglas hemmet under kristid? Vad förde folkhemsperioden med sig i form av modernitet? Vilken vikt gav dåtidens människor åt utsmyckning och omsorg om de ägodelar man hade. Visningen rör sig kring ämnena slöjd-historia-samhälle.

 

Praktisk information:
Plats: Arbetarmuseet Gråbo i Karlskoga
Programmet ges: hela året, främst tisdagar och onsdagar kl 9.00-12.00
Målgrupp: Åk 3 och åk 8
Programmet tar 60 min
Kostnad: Kostnadsfritt för skolor i Karlskoga kommun, för övriga skolor:
700 kr/klass + 700 kr i resekostnad.
Bokas flera visningar eller skolprogram samma dag och plats debiteras endast en resekostnad som delas upp på de olika besöksgrupperna.

ProgrammetPDF (pdf, 1.2 MB)

För bokning och information kontakta:
bokning@olm.se

Här hittar du mer information om Gråbo.

var hör jag hemma?
-VAD ANSLAGSTAVLOR BERÄTTAR OM ÖREBRO LÄN

Visas HÄRNÄST i KUMLA 12/1 - 11/2 2019

Foto av en anslagstavla.

Nutidens normer sätts till stor del i staden. Livet på landsbygden beskrivs ofta ur ett storstadsperspektiv. I bruset från storstaden riskerar tankar, röster och berättelser utanför staden att inte bli hörda. Utställningen ”Var hör jag hemma?” vill ge röst åt dessa och vill ge möjlighet till samtal om frågor som rör livsvillkor i stad och land.

Anslagstavlan samlar upp vad som händer på en ort. Anslagstavlor finns där människor finns, som ett centrum för samtal. Ofta i närheten av bygdens affär. När affären läggs ner står anslagstavlan kvar. Under 2017 reste Maria Sedell, professionell berättare, och Staffan Ekegren, författare, runt i Örebro län och fotograferade meddelanden, budskap och affischer på hundratals anslagstavlor. Bakom anslagen visar sig en rikedom av människor med mer eller mindre sällsamma öden. De har mött människor och samtalat, berättelser har vuxit fram.

Pedagogiskt program
Utställningen ”Var hör jag hemma?” väcker frågor kring medbestämmande och inflytande. I utställningen får vi ta del av bilder och berättelser från länet - men också intressanta samhällsfakta kring landsbygd och stad. Under visningen får eleverna delta i kortare grupparbeten och arbeta kring olika teman och frågeställningar. Några av de frågeställningar som vi diskuterar vid visningen handlar om: Vilka styrkor har landsbygden framför staden? Hur kan landsbygden vara en plats för framtiden? Vad krävs för att en bygd ska leva?

Praktisk information:
Plats: Kumla utställningshall, Kumla bibliotek
Utställningsperiod: 12/1 – 11/2 2019
Programmet ges: främst tisdag-onsdag, kl 9.00-12.00
Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet
Programmet tar 60 min
Kostnad: 700 kr + 700 kr för restid

ProgrammetPDF (pdf, 1.1 MB)

För bokning och information kontakta:
bokning@olm.se

barnet i tornet

-Jan Håfström på Örebro slott

I utställningen Barnet i tornet möter vi Jan Håfströms konst. Jan är en av Sveriges största konstnärer och han är känd som tecknare, målare och skulptör.

Jan Håfström

Utställningens bilder berättar om Jans resa genom livet, från de teckningar han gjorde som barn till de målningar han skapat som den äldre man han är idag. Han har inspirerats av serier, bibliska berättelser och söndagsskolans flanellograf, sagor, myter och verkliga händelser. Döden är ett centralt tema i hans konst men med syftet att skänka tröst till andra, inte att skrämma. Jans resa genom sin egen historia och hans minnen blir också en allmängiltig berättelse om människan. Familjen, barndomen, identiteten och platsen är något vi alla kan känna igen oss i. Vi bär alla på en berättelse, en historia.

Jan har själv i allra högsta grad deltagit när utställningen tagit form och valt vilka verk som ska ingå. Jan bodde några år i Örebro som barn, från 5 till 12 år. Åren i Örebro kom att få en stark betydelse för honom och hans framtida konstnärskap. Därför betyder det något särskilt för honom att ha den här utställningen i Örebro.

Jan Håfströms familj

Pedagogiskt program:
Under visningen får eleverna en introduktion till utställningen som utgörs av två avdelningar och ett 70-tal verk. Jan arbetar i gränslandet mellan måleri och skulptur, resultatet blir en konstupplevelse rik på variation som kan ge idéer och uppslag till eget skapande.

På vägen genom utställningen möter eleverna de platser som varit viktiga för Jan. Från barndomens lägenhet i 1940-talets Örebro genom sagornas och seriernas värld, fram till Örebro slotts sydöstra torn. Vi tittar på teckningarna som hans mamma sparade och pratar om den tid runt andra världskriget som Jan växte upp i. Vi förklarar vem han är och vad han skapar.

Visningen behandlar de teman som Jans konst har. Det handlar om döden, om hopp, om att lyssna till andras berättelser. Det handlar om att arbeta som konstnär och att få berätta sin egen historia.

Praktisk information:
Plats: Örebro slott
Programmet ges: hela året, främst tisdag-torsdag kl 9.00-12.00
Målgrupp: Mellanstadiet-högstadiet och gymnasiet
Programmet tar 60 min
Kostnad: 700 kr

För bokning och information kontakta:
bokning@olm.se

Utställningssidan

Foto av en anslagstavla.


FYNDET

-ett pedagogiskt program om konsumtion, hållbar utveckling och sociala relationer

Collage av bilder från utställningen

År 2020 inträffar en katastrof som ödelägger stora delar av vår planet. Människorna som överlever, Lives, bygger ett samhälle som mer liknar stenålderns än dagens...

Om flera tusen år hittar Lives - likt vår tids arkeologer - fynd från vår tid. Bland annat hittar de spåren av en kvinna på platsen där Krämaren idag ligger. Lives tolkar föremålen och drar slutsatser om vårt samhälle som hårt styrt, kontrollerat och uppbyggt kring konsumtion. Tolkar de fynden rätt? Genom deras ögon kan vi få syn på oss själva.

Pedagogiskt program
Klassen får delta i ett pedagogiskt program där utställningens spännande berättelse leder oss in på dagsaktuella frågor om hållbar utveckling, globala utmaningar, miljöfrågor och konsumtion. Eleverna får själva göra gruppövningar om bl.a. ekologiskt fotavtryck, avfallstrappan och de globala utvecklingsmålen. Vi diskuterar vad eleverna själva kan göra i vardagen för att bidra till en hållbar utveckling.

Praktisk information:
Plats: Arbetarmuseet Gråbo, Korpkullsv. 12, Karlskoga
Utställningsperiod: 19/1 – 17/3
Programmet ges: främst tisdag-onsdag, kl 9.00-12.00
Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet
Programmet tar 60 min
Kostnad: Kostnadsfritt för Karlskoga kommuns skolor, övriga skolor:
700 kr + 700 kr i resekostnad

För bokning och information kontakta:
bokning@olm.se

FINLAND FINNS INOM MIG

Foto av en anslagstavla.

Kan man fotografera ett arv? Tio människor med sverigefinsk bakgrund har intervjuats. Fotografen Agnes Thor har skapat visuella bilder av minnena och tankarna och vi använder dem som utgångspunkt för dialog.

Vad innebär det att vara sverigefinne idag? Utställningen kan väcka funderingar om det egna arvet och reflektioner över längtan och saknad. Vari finns arvet? I språket, i traditioner? Under visningen tittar vi på bilderna och tar del av berättelserna, vi diskuterar tankar som väcks kring arv, tillhörighet, gemenskap, minnen och identitet.

Praktisk information:
Plats: Hällefors Kommunhus
Utställningsperiod: 23/2 – 24/3 2019, främst tisdag-onsdag kl 9.00-12.00
Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet
Programmet tar 60 min
Kostnad: 700 kr + 700 kr i resekostnad

ProgrammetPDF (pdf, 901.4 kB)

För bokning och information kontakta:
bokning@olm.se