Lär och upptäck

Leksaksbilar med nummerlappar.

Örebro läns museums uppdrag är att bevara, använda och utveckla ett levande kulturarv i hela Örebro län.

Genom möte med konst och kulturhistoria vill ge våra besökare och länets innevånare nya perspektiv på sig själva och omvärlden. Vi har stora samlingar av fotografier, föremål, konst samt även ett arkiv med rikt material från länet, till exempel om kulturmiljöer och byggnader.