Faces I Have Met, en utställning som varit

20 februari – 10 mars


Var hör jag hemma?

Utställning på Kulturkvarteret, Örebro

Var hör jag hemma?…vad anslagstavlorna berättar om Örebro län. Vandringsutställningen visas för sista gången, på Kulturkvarteret.

Anslagstavlan samlar upp vad som händer på en ort. Anslagstavlor finns där människor finns, som ett centrum för möten och samtal. Ofta i närheten av bygdens affär. När affären läggs ner står anslagstavlan kvar, den behöver ingen affärsverksamhet. Vilka berättelser hittar vi på anslagstavlorna – om vi tittar efter?

Under 2017 reste Maria Sedell, professionell berättare, och Staffan Ekegren, författare, runt i Örebro län och dokumenterade anslagstavlor i stad och på landsbygd. Med anslagstavlorna som utgångspunkt har de sedan knutit
kontakt med människor, gett röst åt deras liv i bygder och bostadsområden.
Resan och människornas berättelser blev vandringsutställningen Var hör jag hemma?

Utställningen vill ge möjlighet till samtal om frågor som rör livsvillkor i stad och land och mötet mellan dessa. Alltfler är rörliga, flyttar och byter miljö. Vad innebär det för hur vi knyter an till platser? Vilka platser blir viktiga för oss
och varför? Nutidens normer sätts till stor del i staden, livet på landsbygden beskrivs ofta ur ett storstadsperspektiv. I bruset från storstaden riskerar tankar, röster och berättelser utanför staden att inte bli hörda. Det här projektet försöker ge röst åt dessa.

Visningsperiod: 20 februari – 10 mars på Kulturkvarteret i Örebro

Invigning: Tisdag 20 februari kl. 12.15, Maria och Staffan medverkar tillsammans med Marcus Drotz från museet.

Berättarföreställning: Torsdag 7 mars kl. 12.15 på entréscenen, Kulturkvarteret.

I berättarföreställningen med Maria Sedell och Staffan Ekegren möter du olika personer och platser från utställningen. Personer med olika livsval och platsers
betydelse. Deras berättelser blir betydelsebärande pusselbitar i ett försök att förstå den tid vi lever i, med stora folkomflyttningar inom och mellan länder.
Städer växer medan landsbygden krymper och kräver allt mer av de som väljer att bo där. Normer förskjuts och förändras i snabb takt. Vem är jag?

Kalendarium