Collage av foton med stadsbebyggelse
Symbol för teckenspråkstolkning.

24 mars 2018 kl. 16:00


Invigning av Ingen äger tiden

Vem har rätt till historien?

Collage av vägg med bilder

Ingen Äger Tiden är ett kreativt undersökande projekt på Örebro läns museum. Målet är att utveckla ett historiskt medvetande som är inkluderande.

Som en del av projektet har elever från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm fördjupat sig i det konceptuella ramverket, Ingen Äger Tiden. Under hösten 2017 har eleverna undersökt och interagerat med länsmuseets samlingar, arkiven, föremålen och bildsamlingarna. Resultatet visas i utställningen med samma namn som projektet.

Invigningen teckenspråkstolkas

Symbol för teckenspråkstolkning.

Kalendarium