Tillgänglighet

Örebro läns museum har verksamhet i ett flertal byggnader runt om i länet. Några av gårdarna och husen är mycket gamla vilket måste vägas in när det gäller anpassningsåtgärder.
 
Vår bestämda vilja och ambition är att kunna göra våra besöksmål till intressanta och tillgängliga mötesplatser.

Vi strävar efter att göra delar av våra utställningar och evenemang tillgängliga på teckenspråk. Till exempel är de flesta av våra invigningar teckenspråkstolkade.

När vi arrangerar utställningar eller andra aktiviteter i lokaler utanför våra egna informerar vi om tillgänglighet på respektive plats i evenemangskalendern eller på utställningssidan.

Våra anläggningar

Örebro slott

Vi visar uställningar på Örebro slott från och med 11 augusti 2018. Samma ingång som turistbyrån.

 • Dörröppnare
 • Hiss
 • God framkomlighet inomhus
 • RWC
 • Handikapparkering
 • Hörslinga vid vissa evenemang

kaserngården 6

Vill du besöka Kaserngården 6 Örebro, bokas besöket på tel 019-602 87 00

 • Dörröppnare
 • Hiss
 • God framkomlighet inomhus
 • Personlig service i bibliotek, forskarsal och café
 • Handikapptoalett på plan 1
 • Två handikapparkeringar utanför entrén.

Arbetarmuseet Gråbo

 • Ramp vid huvudentré
 • RWC
 • Hiss saknas till övervåningen
 • Parkeringsmöjligheter för rörelsehindrade vid huset (ej uppskyltat)

Siggebohyttan

 • Ramp vid café och butik
 • Ingen ramp till mangårdsbyggnaden.
 • Begränsad framkomlighet inomhus
 • Ingen RWC
 • Ingen handikapparkering, men det går att köra bil upp till kaffestugan


Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkade evenemang

Det finns inga planerade teckenspråkstolkade evenemang

Teckenspråkstolkade utställningar

Det finns inga teckentolkade utställningar.