Tillgänglighet

Örebro läns museum har verksamhet i ett flertal byggnader runt om i länet. Några av gårdarna och husen är mycket gamla vilket måste vägas in när det gäller anpassningsåtgärder. Museibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 har ett annat utgångsläge med ljusa utställningsrum nästan enbart i markplan, närhet till parkeringsplats och restaurang samt en del teknisk utrustning som underlättar.
 
Vår bestämda vilja och ambition är att kunna göra våra besöksmål till intressanta och tillgängliga mötesplatser.

Våra anläggningar

Länsmuseet

 • 2 platser för handikappfordon finns utanför museets entré
 • Stenlagda ramper och dörröppnare till museets entré och restaurang
 • God framkomlighet inomhus
 • Handikapptoaletter och skötbord
 • Rullstol finns för utlåning
 • Ledarhund är tillåten
 • Teleslinga i reception och hörsal
 • Tillgång till bärbar hörteknisk utrustning vid visningar, (ej för T-slinga)
 • Brandlarm/blinklarm i alla lokaler
Hjärtstartare symbol

Hjärtstartare finns i receptionen på Örebro läns museum, Engelbrektsgatan 3

Länsarvet

Vill du besöka Länsarvet, Kaserngården 6 Örebro, bokas besöket på tel 019-602 87 00

 • Dörröppnare
 • Hiss
 • God framkomlighet inomhus
 • Personlig service i bibliotek, forskarsal och café
 • Handikapptoalett på plan 1
 • Två handikapparkeringar utanför entrén

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkade evenemang

Det finns inga planerade teckenspråkstolkade evenemang

Teckenspråkstolkade utställningar

 • Skylt med stor text "Vi blir Örebro"

  Vi blir Örebro

  Vi som utgör Örebro, vilka är vi? Vi som gör staden till vad den är,
  vi som blir fler och fler och fler.
 • Miljöbild i utställningen Jag tror jag vet 18 juni 2016 12:00

  Jag tror jag vet

  En utställning med våra föremål som du aldrig sett dem förut.