Örebro läns museum

Bronsskulptur utanför länsmuseets byggnad i slottsparken

Museibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 är stängd för renovering

Vägen mot ett ”nytt” museum är en slingrig väg med många stora och små utmaningar. Under 2017 startade vår resa tillsammans med fastighetsägaren, Region Örebro län. Då var fokus på att energieffektivisera fastigheten och genomföra nödvändiga men eftersläpande renoveringar. Behovet av renovering i fastigheten var dock så omfattande att museet fick ta beslut att stänga och akut flytta personalen sommaren 2018.

När stängde vi?

Våren 2017 öppnade vi den första utställningen i sydvästra-tornet på Örebro slott. Då fanns ännu inga tankar på att stänga länsmuseibyggnaden. Under hösten 2018 öppnades utställningar i både Vasasalen och sydöstra tornet. Museet har sedan dess fortsatt med publik verksamhet på Örebro slott.

I slutet av hösten 2019 kom så ett positivt beslut från politikerna på Region Örebro län om att finansierningen fanns för en renovering av museibyggnaden och det slutliga beslutet fattades våren 2020.

En stor utmaning har varit att tömma museet på allt innehåll dvs. kontorsmöbler, arkiv, böcker, konst, belysning, utställningar och alla bra saker som har sparats under årtionden i olika förråd. Frågor som har ställts är vart allt ska allt ta vägen? Hur ska man få plats med allt under renoveringen? Örebro läns museum förvarar den största delen av sina samlingar i fastigheten på Kaserngården 6 i Örebro. När det mesta skulle flyttas dit från länsmuseibyggnaden krävdes det både omstrukturering och anskaffning av nya förvarningssystem för tätpackning. Planering och upphandling startade redan 2018. Flytten av konstsamlingen till nyinredda magasin på Kaserngården 6 blev klar 2020.

Vad händer nu?

Vad gäller museibyggnaden är arbetet sedan december 2020 i full gång med att färdigställa bygglovshandlingarna. Det är fastighetsägaren, Region Örebro län, som styr över processen, men museets ledning och personal deltar givetvis. Vi hoppas att handlingarna kan godkännas av kommunen och länsstyrelsen under sommaren så att detaljprojektering kan utföras och upphandlingsprocess starta hösten 2021. Om tidplanen håller kommer renoveringen att starta under vintern 2021-22.

När öppnar vi och hur kommer det att se ut?

Om planeringen håller öppnar vi det nyrenoverade museet för besökare sommaren 2024.

Som ett underlag till arkitekterna har ett Estetiskt program Pdf, 7.4 MB. (Pdf, 7.4 MB) tagits fram. Det pekar ut hur vi vill att museibyggnaden ska se ut efter renoveringen.

Programmet tar upp färger och former som kommer att finnas i det "nya" museet. Materialen och känslan är viktiga och inredningen kommer präglas av äkta material och hantverk med förankring i länet. Vi har också jobbat med den rumsliga känslan, hur vi vill att husets ska upplevas och uppfattas av framtidens besökare. Viktiga aspekter är också att vi vill skapa både mentala och fysiska utrymmen för reflektion och sänka trösklar för både gamla och nya besökare, både unga och gamla.

Ordet berättande kommer också att vara vägledande när vi ska utforma och inreda länsmuseibyggnaden. Bakom det som är yta, intryck och design ska finnas berättelser om vårt län och människorna här.

Karta och kontakt

Adress

Örebro läns museum
Engelbrektsgatan 3
702 12 Örebro