LÄNSARVET

Länsarvet är museets kunskaps- och forskningscentrum.

Det är inrymt i den gamla kasernen Narva på I3:s regementsområde i stadsdelen Grenadjärsstaden.

Här finns allt för den som söker kunskap om vår kulturhistoria: forskningsbibliotek, kartor, föremål, brev, dokument, uppmätningar, historisk fotosamling och mycket annat. Här finns också möjlighet att få råd och hjälp i byggnadsfrågor och arkeologi.

  • Arkiv
  • Fotosamling
  • Bibliotek
  • Föremålssamling
  • Kulturmiljövård
  • Hembygdsverksamhet

Våra lokaler är handikappanpassade.

Vi har ett självserveringscafé med kaffeautomat och möjlighet att köpa snacks och godis. Där kan du även värma egen mat.

Arkiv

Gamla böcker i en hylla

I museets arkiv förvaras deponerade eller skänkta handlingar från föreningar, företag och privatpersoner. böcker

I arkivet finns kartor från länet, trycksaker som priskuranter och affischer, folkminnesuppteckningar, grafik, fotografier och medeltida dokument. Här finns också ett topografiskt arkiv rörande kulturminnesvård och arkeologi.
 
Du är välkommen att besöka arkivet. Vi har gott om studieplatser i biblioteket och i vår forskarsal. Vår arkivarie hjälper dig att plocka fram material.

Obs! Du måste boka tid för att besöka oss.

Öppettider och entré

Länsarvet är öppet endast för bokade besök.

Karta och kontakt

Adress

Länsarvet, Grenadjärstaden
Kaserngården 6
Örebro